Tullessasi ensimmäistä kertaa asiakkaakseni, toivon sinun tutustuvan näihin tietoihin.

Koulutettuna hierojana minulla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (599/94) ja asetuksen (564/94) mukainen koulutetun hierojan kelpoisuus ja kuulun Valviran (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ylläpitämään keskusrekisteriin terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Valvira velvoittaa minut pitämään asiakkaistani potilaskortistoa, joten toivon Sinun vastaavan mahdollisimman kattavasti ja totuudenmukaisesti täytettäväksesi antamaani haastattelulomakkeeseen.

Lomakkeen tiedot tulevat vain minun käyttööni, Sinun hoitamistasi ajatellen ja olen vaitiolovelvollinen tietooni saamistani seikoista (Laki yksityisestä terveydenhuollosta, 12§). Saan hyödyntää vaitiolovelvollisuuden piiriin kuulumattomia tietoja vain yritykseni markkinoinnissa, mitään tietoja ei tulla luovuttamaan kolmansille osapuolille. Täytetty potilaskortti on kuitenkin edellytys potilasvakuutuksen voimassaololle ja sitä kautta edellytys myös hoitojeni suorittamiselle.

Hieronnalla sekä muilla suorittamillani erikoishoidoilla on kuitenkin huomattaviakin vaikutuksia mm. kehon aineenvaihduntaan, energiatasoon, motoriikkaan jne. Hyvinvointisi kannalta minulle on hoitajana hyvin tärkeää tieto mahdollisista huomioitavista sairauksista sekä käyttämistäsi lääkkeistä

Huomioithan myös, että kuumeisena hierontaan ei voi tulla, eikä myöskään päihteiden vaikutuksen alaisena. Hieronta soveltuu useimmille ihmisille, mutta hierontaa ei kuitenkaan suositella seuraavissa tapauksissa:

• akuutit traumat
• laajat infektiot ihossa
• laskimotukokset
• syöpä – paranemisen jälkeen AINA lupa lääkäriltä ennen hierontaan tuloa
• tyrä
• kehon tulehdustilat
• verenvuototauti eli hemofilia
• iskeeminen kudos
• neurologiset sairaudet
• epilepsia
• kuume, flunssa